Logo
> Xã hội - Nhân văn
Xã hội - Nhân văn

Xã hội - Nhân văn

Ngành khoa học xã hội bao gồm một loạt các lĩnh vực khác như nhân văn học, kinh tế học, ngôn ngữ học, khoa học quản lý, khoa học truyền thông, khoa học chính trị và tâm lý học, địa lý nhân văn, khảo cổ học