Logo
> Sáng tạo Nghệ thuật
Sáng tạo Nghệ thuật

Sáng tạo Nghệ thuật

Ngành sáng tạo nghệ thuật là những ngành bắt đầu từ việc thương mại hóa các sản phẩm mang tính ý tưởng có liên quan đến văn hóa và nghệ thuật. Đó là các hoạt động bắt nguồn từ sự sáng tạo, kỹ năng và năng khiếu của mỗi cá nhân có khả năng tạo ra của cải.